Minden jegyvásárló választhat egy ajándék online előadást az alábbiak közül!

Az előadást az online nézői felületen lehet kiválasztani és megtekinteni, amihez a jegyvásárlást követően küldjük el a hozzáférési adatokat.
Kattintásra megnézheted az előadások részletes tematikáját!

Váradi Tibor: A máj tisztítása és gyógyítása a holisztikus terápiák tükrében

2022.02.25. – 114 perc - (931.)

Ízelítő a témákból:
• az egészség és a betegség holisztikus definíciója
• a helyes táplálkozás alapjai
• a homotoxinok jellemzői
• a test elmérgeződésének hat fázisa
• a táplálék útján bekerülő mérgek kiválasztásának folyamata
• a legfontosabb tudnivalók a májról
• a máj főbb feladatai
• a máj főbb betegségei és a májelégtelenséghez vezető főbb okok
• a rossz májműködés első tünetei
• májgyengeségre utaló jelek a vizuális diagnosztikában
• a máj működése és feladatai a távol-keleti orvoslásban
• a máj négy fő ellensége
• az erjedésből keletkező alkohol
• májkímélő étrend
• a májat erősítő-tisztító-gyógyító ételek és gyógyteák
• a méregtelenítés főbb módszerei
• májtisztító kúrák (citrom-, borókabogyó-, feketereteklé-, mustármag-, szódabikarbóna-kúra stb.)


Előadás megtekintése a webáruházban

Váradi Tibor: Lélektől lélekig – a harmonikus párkapcsolatról

2021.02.13. – 112 perc - (895.)

Ízelítő a témákból:
• a párkapcsolat mint virágoskert
    – minden párkapcsolat gondozásra szorul
    – javaslatok a tudatos gondozáshoz
• támogassuk társunkat céljai elérésében
• kerüljük az egymással való versengést
    – a versengés valódi mozgatórugói és káros következményei
• a helyes konfliktuskezelésről
    – a külső konfliktusok mint a belső konfliktusok kivetülése
    – közös sebünk megtalálása a konfliktus mélyén
• magunkénak érezni a másik problémáját
    – a közös problémakezelés főbb lépései
    – önismereti kérdések párunk gondjaival kapcsolatban
• boldogság és boldogtalanság
    – boldogtalanságom valódi okozója
    – a boldogtalanság mint öntudatlan büntetés
    – a boldogságom ajándék a világnak
• párunk megismerése a szeretet által


Előadás megtekintése a webáruházban

Váradi Tibor: Önbizalom, önbecsülés, önértékelés – avagy hogyan szeressük helyes módon önmagunkat?

2018.01.26. – 120 perc - (794.)

Ízelítő a témákból:
• az önmagunkkal kapcsolatos alapdöntés
• az alacsony önbecsülés jelei
• kapcsolataink gyógyításának aranyszabálya
• a társfüggő kapcsolat jelei
• kapcsolat saját szeretetforrásunkkal
• hét kulcs a helyes önbecsüléshez
    – önismereti munka
    – önmagunk elfogadása
    – őszinteség önmagunkkal
    – felelősségvállalás
    – a jelenlét gyakorlása
    – támogatás elfogadása
    – értékeink, egyediségünk felfedezése


Előadás megtekintése a webáruházban

Váradi Tibor: Karma és szabadság – tudatos sorsformálás korunkban

2020.08.08. – 107 perc - (881.)

Ízelítő a témákból:
• a karma mint kozmikus törvény
• a karma főbb összetevői
• karmikus összefüggések a jelenlegi és a következő élet között az emberi testek szempontjából
• főbb karmatípusok
• a karmikus gondolkodásmód jellemzői
• a karma helyes megközelítése
• a karma mint szociális erő
• Hold-karma és Nap-karma
• az első találkozás jelentősége
• pozitív karmikus lánc és negatív karmikus kör
• tudatállapotok és a szellemi kutatás
• Rudolf Steiner által kikutatott inkarnációs láncok
• az idő előtti karmikus információk hatása
• a karmával való munka az alvás során
• a felébredés jelentősége
• a karmikus álmok jelentősége
• a karmikus betegségekről
• a legfőbb karmaoldók


Előadás megtekintése a webáruházban

Váradi Tibor: Maradj otthon a Szívedben! – A szív útja a vallások és a szellemi tanítások tükrében

2020.05.03. – 89 perc - (878.)

Ízelítő a témákból:
• a láthatatlan (szakrális) szív mint belső otthonunk
• a láthatatlan szív hétszeres titka
• a jelenlét fontossága és három fokozata
• a tudat ébersége és a szív ébersége
• Én-élmény és Szív-élmény
• a szívek találkozásának három fokozata
• Isten általi szeretettség és áldottság
• a minden ember születésénél felcsendülő Isteni szózat
• a kedvesség mint fontos szívminőség
• a kedvesség három szintje
• kedvesség gyakorlásának szempontjai
• a szerető kedvesség és az együtt érző szeretet a buddhizmusban
• a „szerető kedvesség”-meditáció menete
• a szerető kedvesség gyakorlásának pozitív hatásai
• keresztény tanítások a kedvességről
• pszichológiai megfigyelések a kedves emberekről
• a kozmikus morál és a lelkiismeret hangja
• szakrális szívünk mint a szeretet kiapadhatatlan forrása


Előadás megtekintése a webáruházban

Váradi Tibor: Hét lépés Isten felé – Gondolatok hitről, szellemi krízisről, kegyelemről és szeretetről

2020.12.05. – 113 perc - (889.)

Ízelítő a témákból:
• az emberi lélekben felmerülő hiányérzet és annak megnyilvánulási formái
• belső munka ezzel a hiányérzettel
• az ember ontológiai otthontalansága
• a Hiányolt, akire a hiányérzet utal
• az ember mint szó Isten teremtő beszédében
• Isten felfedezése, az isteni ajándékok élvezete
• Isten kéréseinek megismerése az Ő törvényeiben
• a szeretetből fakadó engedelmesség jelentősége
• Isten elrejtőzésének átélése, a lélek sötét éjszakája
• az Isteni Kegyelem felfedezése és befogadása
• Isten Fényében látni mindent
• a keresztény megvilágosodás jellemzői
• egység-élmény Istennel a szeretetben
• hét lépés Isten felé a keresztény beavatási úton


Előadás megtekintése a webáruházban

Váradi Tibor: Láthatatlan segítőink: az angyalok

2013.09.01. – 139 perc - (642.)

Ízelítő a témákból:
• a kilenc angyali hierarchia
• a különböző létezők viszonya a természeti és az égi törvényekhez
• az angyali hierarchiák összefüggései a létezés elemeivel, a bolygószférákkal és a csillagképekkel
• az angyali hierarchiák szerepe az ember jelenlegi és jövőbeli testeinek kialakításában
• az emberi beszéd, gondolatok és tettek összefüggése a hierarchiákkal
• Miben tudnak segíteni az angyalok?
• kapcsolatfelvétel a védőangyallal
• a Jelenlét Angyalai
• Hamuel és Jofiel
    – alapvető jellemzők
    – Mikor kérjük a segítségüket?
    – kérések, „röpimák” Hamuelhez és Jofielhez
• Mi segíti a kapcsolatot az angyalokkal?


Előadás megtekintése a webáruházban

Váradi Tibor: „Szüntelenül imádkozzatok!” – Bevezetés az ima misztériumába

2021.02.06. – 86 perc - (894.)

Ízelítő a témákból:
• Az ima mint eszköz az ember égi hazájához való kapcsolódáshoz
• Szívből fakadó ima, a szív mint az ima forrása
• Az ima és a hit kapcsolata
• Az ima az orvostudományi kutatások fényében
• Angyali közreműködés az imádkozás során
• A „szüntelenül imádkozás” jelentése
• Az imahangulat hét alkotóeleme
• Az ima mint dialógus az ember és az égiek között
• Isten csendje és a szavak nélküli ima
• Az ima mint az Istennel való szeretetegység átéléséhez vezető út
• Az imaélet megújítása Krisztus által
• Jézus Krisztus áldó imái és szabad imaélete
• A szív szerepe és jelentősége a szüntelen imádságban
• Isten élet-lehelete az emberben
• Bibliai igehelyek az imádság fontosságáról és a szív szerepéről
• Isten új szívről szóló ígéretének beteljesedése
• A szívhez vezető zarándokút
• A szív-éberség jelentése és jelentőség


Előadás megtekintése a webáruházban

Váradi Tibor: „Az légy, aki vagy!” – A boldog és önazonos élet titkai

2021.01.23. – 108 perc - (893.)

Ízelítő a témákból:
• a boldogság mint harmónia a létezéssel
• kulcstémák és kulcsminőségek a létezés négy területével való összhanghoz
• életünk alapvető döntései
• döntés az önazonosság mellett
• valódi természetünk elveszítése
• az önazonos ember által kiváltott tipikus reakciók
• a másolt élet sérti az emberi méltóságot
• a meghasonlott állapot jellemzői
• négy lépés az önazonosság felé
• belső világunk középpontja
• Valódi ÉN-ünk mint a kimeríthetetlen belső forrás
• az önmeghasonlott ember és az önazonos ember összehasonlítása
• 10 dolog, ami Valódi ÉN-ünktől elválaszt
• 10 teendő, ami Valódi ÉN-ünkkel összeköt


Előadás megtekintése a webáruházban

Váradi Tibor: A félelem hét szintje – Félelmeink megismerése, uralása és átalakítása a pszichológia és a szellemi tanítások tükrében

2021.04.24. – 125 perc - (903.)

Ízelítő a témákból:
• a félelem és az egész-ség összefüggése
• a félelem és szeretet kapcsolata
• a jelenlét hatása a félelmekre
• a félelem spirituális megközelítése
• a félelmek lehetséges okai
• a hét csakraszinthez kapcsolódó félelmek és kulcsok azok feloldásához
    – félelem a szegénységtől
    – félelem a másik nemtől, a szexualitástól, az egyedülléttől
    – félelem az érzelmek kimutatásától, az erőszaktól, a gonosztól
    – félelem a szeretettől
    – félelem a kritikától
    – félelem az igazságtól
    – félelem a haláltól, a szellemi fejlődéstől, Istentől
• a szeretet útjának három fokozata
• „Isten a szeretet”
• gyógyulás a félelmekből


Előadás megtekintése a webáruházban

Váradi Tibor: „Mondottam, ember: Küzdj, és bízva bízzál!” – Gondolatok a bizalomról a pszichológia, a filozófia és a vallások tükrében

2020.10.17. – 98 perc - (885.)

Ízelítő a témákból:
• a bizalom négy fő iránya
• az önmagammal és az emberekkel kapcsolatos bizalom néhány alterülete
• a bizalom hét fő tényezője
• a bizalom tíz magatartásformája
• kapcsolat az önbizalom és a mások iránti bizalom között
• az önbizalom néhány alapelve
• Mi fakad az önbizalomból és az önbizalomhiányból?
• tíz tanács az önbizalom-erősítéshez
• a bizalom spirituális megközelítése
    – a bizalom és a szív
    – a bizalom átalakító ereje
    – a bizalom és a szentség kapcsolata
    – a bizalom mint hitvallás
    – „mindenki bizalomra méltó”
    – az ok nélküli bizalom mint a tiszta szeretet egyik megnyilvánulása


Előadás megtekintése a webáruházban

Váradi Tibor: Hála, öröm, boldogság – A kiteljesedett élet titkai

2019.01.25. – 107 perc - (828.)

Ízelítő a témákból:
• boldogság-identitás
• a boldogság megosztása
• örülni mások boldogságának
• belső napüdvözlet
    – Kezdjük örömmel a napot!
• a környezetünk boldoggá tétele
• a mesehősök hét boldogságreceptje
• értékes célok kitűzése
• az erőfeszítések jelentősége
• Alakítsuk ki az elköteleződést!
• az önmagunk felé való elköteleződés
• a boldogság hét alapelve


Előadás megtekintése a webáruházban

Váradi Tibor: „Itt és most” – a jelenlét, a figyelem és a tudatosság jelentősége a szellemi fejlődés útján

2013.03.22. – 84 perc - (631.)

Ízelítő a témákból:
• a jelenpont jelentősége a magasabb ÉN-hez való kapcsolódásban
• múlt, jelen és jövő; az ember tipikus viszonya a múlthoz és a jövőhöz
• a szeretet és a jelenlét
• a jelenlét három fokozata: figyelem, tudatosság és éberség; ezek jellemzői
• jelenlét és tudatosság
• az egó „menekülése” a jelenből
• a pillanat jelentősége
• a jelenlét keresztény szemmel:
    – IGEN-t mondani a mostra
    – a jelenlét mint folyamatos ima
• alvás és felébredés spirituális értelemben
• tizenkét tudatosságfokozó gyakorlat
• tizenkéthetes „tudatosságfejlesztő program”


Előadás megtekintése a webáruházban

JEGYVÁSÁRLÁS

Váradi Tibor természetgyógyász, vallásbölcsész

 

1995 óta több mint kilencszáz előadást tartott öngyógyítás, természetes életmód, önismeret, magyarság, filozófia és vallásbölcsészet témakörökben. A több száz hallgatót vonzó előadások mellett rendszeresen tart tanfolyamokat és táborokat is.

A testi, lelki és szellemi egészség jegyében eddig tizenhárom könyve és számos további kiadványa jelent meg. A Népbetegségek megelőzése és szelíd gyógymódjai sorozat részletesen foglalkozik a leggyakoribb betegségek fizikai és lelki aspektusaival, a gyógyulás természetes lehetőségeivel. Az evangéliumokról szóló könyvsorozat a négy evangélium mélyebb megértéséhez ad szellemtudományi értelmezést. Szellemtudomány címmel megjelent kötetei pedig betekintést adnak az ember és a létezés, illetve a bölcsesség és a szeretet útjának titkaiba. További kiadványok: Az egészséges életmód alapjai„Isten, áldd meg a magyart…”Gabonaételek – A Nap ajándékaiNapfényes receptfüzetek.

Tevékenységét a Napfényes Élet Alapítvány szervezésében végzi. Az alapítvány szervezi előadásait, adja ki és gondozza írásait, illetve az előadásairól készült kép- és hangfelvételeket.

Kezdeményezésére az alapítvány önkéntesek bevonásával karitatív tevékenységeket is végez: hajléktalanoknak étel- és ruhaosztás, valamint erdőtakarítás és kórházlátogatás formájában.

Váradi Tibor kezdeményezésére és vezetésével több olyan szervezet jött létre a Napfényes Élet Alapítvány égisze alatt, melyek az emberek testi-lelki egészségét hivatottak segíteni (Napfényes GyógyközpontNapfényes ÉtteremNapfényes Cukrászat).

Váradi Tibor szakmai önéletrajza

2009. Természetgyógyászatért-díj