Játszmák és szabadság

Az emberi élet egyik fő célja a szabadságban és az önállóságban való növekedés

– a szellemtudomány és a tranzakcióanalízis egyaránt így vélekedik. A szabad embert alapvetően három dolog jellemzi: a tudatosság, a spontaneitás és az intimitás.

A legtöbb embert azonban a múltja, az előítéletei és a gyermekkorában kapott programjai erőteljesen akadályozzák az autonómia megvalósításában.

A tranzakcióanalízis a pszichológia egyik irányzata, amely az emberek közötti társas érintkezést vizsgálja. A tranzakció ennek a társas érintkezésnek az alapegysége, vagyis egy inger és egy arra adott válasz. A társas érintkezésnek több formája is létezik (időtöltések, játszmák, rituálék), melyek közül most a játszmát vizsgáljuk meg, amely a szabadság és az önállóság kialakításának egyik legfőbb akadályozója.

A játszmák a társas érintkezés azon formái, amelyek nélkülözik a nyitottságot és az őszinteséget. Jellemzően tudatosság nélkül játsszuk őket, és újra és újra megismétlődnek az életünkben. A játszma során az ember célja (tudatosan vagy tudat alatt) a másik manipulálása, ezért alapvetően minden játszma tisztességtelen.

A játszmában részt vehet kettő, három vagy akár több ember is, megkülönböztetünk azonban három tipikus szerepet, amelyek valamelyikét felvéve lépünk be a játszmába: lehetünk az Áldozat, az Üldöző vagy a Megmentő. A játszmák során mindig jelen van valamilyen rejtett közlés, amelyet nonverbális úton, titkos üzenetként juttatunk el egymásnak. A játékosok között rejtett tranzakciók zajlanak, amelyek valójában leplezett pszichológiai közlések, vagyis a játékosok úgy tesznek, mintha egy adott dolgot tennének, miközben valami egészen mást tesznek. Az egyik fő cél az, hogy a másikat legyőzzük, és számunkra kedvező pszichológiai pozícióra tegyünk szert.  Azonban fontos megemlíteni, hogy amikor manipulálni kezdjük a másik embert, akkor valójában a saját szabadságunkat veszítjük el. A legtöbb ember abban az illúzióban él, hogy a másik manipulálásával nő a saját szabadsága, holott az valójában csökken: egy idő után függeni kezd mások manipulálásától.

A játszmák több csoportba sorolhatók: vannak az egész életen át működtetett életjátszmák („Az adós” vagy „Az alkoholista”), léteznek házastársi játszmák („A bíróság”), társasági játszmák („Hát nem borzasztó?”), szexuális játszmák („Verekedjetek meg ti ketten!”), alvilági játszmák („Hogyan lehet innen meglépni?” vagy „Húzzuk be a csőbe!”), illetve orvos és beteg között lezajló rendelői játszmák. A játszmák azonban nagyon sokfélék, és bármelyik életterületen megjelenhetnek.

A játszmáknak forgatókönyve van: minden esetben egy előre meghatározott kimenetel felé haladnak, és mindig az úgynevezett horog kivetésével kezdődnek. A horog tulajdonképpen a játszmára való felhívás, ami a másik ember gyenge pontját célozza meg, például a félelmét, a kapzsiságát, az érzelgősségét vagy mondjuk az idegességét. Ha a horog beleakad a másik gyenge pontjába, akkor erre az illető valamilyen választ fog adni, és elindul a játszma. A válaszadást követően a játszmát elindító fél átkapcsoláshoz folyamodik, ami meglepetést és zavarodottságot okoz a másik félben, aki ezután a szembesülés fázisába kerül: ekkor tudatosodik benne, hogy mibe csöppent, de ilyenkor már késő, már nem tud kiszállni a játszmából. Ezután minkét fél begyűjti a nyereségét, amely általában valamilyen parazita érzelem, és a játszma ezzel véget is ér. (A játékosokban nyereségként létrejövő érzelmek nem feltétlenül azonosak.)

A játszmáinknak minden esetben van valamilyen pszichológiai nyeresége. A szó azonban ne tévesszen meg minket: nyereségnek számítanak a játszma által létrejövő negatív érzelmek is. Az emberek nagy része ugyanis – egyfajta mazochizmusból – belemegy olyan játszmákba is, amelyekről eleve tudja, hogy a végén kellemetlen érzéseket fog átélni. Sok esetben az ember akkor érzi jól magát, ha haragudhat, vagy valamilyen egyéb negatív érzelmet élhet át.

Az érzelmeket alapvetően két csoportba soroljuk: vannak az úgynevezett autentikus érzelmek, és vannak a parazita vagy helyettesítő érzelmek. A játszma során általában az utóbbiak lépnek fel méghozzá igen erőteljesen. A parazita érzelmeket azért hívják helyettesítő érzelmeknek, mert esetükben nem a valódi érzéseinket éljük át – ide soroljuk például a szörnyülködést, a sajnálkozást és a sértődöttséget. Ez az érzelemtípus nem viszi előre egy adott probléma megoldását, sőt hátráltatja azt, s egyben megakadályozza az autentikus érzés kifejlődését is. Az autentikus érzelmek ugyanis arról ismerhetőek fel, hogy jelzik az ember valódi szükségleteit, és nincs bennük manipuláció; az ember ilyenkor leplezetlenül kimutatja azt, ami a lelkében van. Az autentikus érzelem nem feltétlenül pozitív, viszont minden esetben illik az adott szituációhoz: az ember az „itt és most”-ra reagál általa. Négy autentikus érzelmet különböztetünk meg: a dühöt, a szomorúságot, a félelmet és az örömöt. Ezek mindannyiunkban ott vannak, de általában elfojtjuk, és nem a megfelelő időben mutatjuk ki őket. Viszont nem árt tudni, hogy amit nem tanulunk meg átélni és kimutatni, azon túllépni sem tudunk. Ha az autentikus érzelmeinket a megfelelő időben tudjuk kifejezni, akkor energiát adhatnak az adott helyzet megoldásához. A szomorúság például segít az elválás során, a félelem pedig erőt adhat az önvédelemhez vagy a baj megelőzéshez.

A játszmákon túllépve juthatunk el az intimitás állapotába, amely az emberi életvezetés legtökéletesebb formája. Az intimitás a tranzakcióanalízisben azt jelenti, hogy a felek gyengéd, játszmamentes viszonyban állnak egymással, és szabadon adnak és fogadnak el érzelmeket.  Intimitás esetén ezek az átadott érzelmek valódiak és hitelesek. A felek teljes bizalommal és nyitottsággal fordulnak egymás felé, mindenki önmagát adja. Tudják, hogy őszintén kifejezhetik az érzéseiket, mert a másik nem fog visszaélni ezzel. Míg a játszma mindig rólunk szól, az intimitás mindig a másik emberről: arról, hogy ki hogyan tud segíteni a másiknak. Az intimitás létrejöttének egyik előfeltétele, hogy mindkét fél lemondjon a manipulációról. A cél az lenne, hogy a játszmamentes intimitás állapotában éljük a kapcsolatainkat. Viszont ezt csak az autonóm ember tudja megvalósítani; aki függ másoktól, az játszmákba bonyolódik.

Tehát a fő cél a játszmák felismerése, leállítása, és az intimitás megteremtése az életünkben. Ehhez valódi belső munka vezet el, amely során tudatosítjuk saját felmerülő érzéseinket, és azt is, hogy kimutatjuk-e őket vagy sem. Ha nem, akkor érdemes ennek az okát kutatni magunkban. Azt sem árt megfigyelni, hogy miként reagálunk mások érzelmeire. 

Saját játszmáink feltérképezésében segít, ha felismerjük a negatív nyereséget, ami miatt játszunk. Ismerjük meg saját gyenge pontjainkat, és tudatosítsuk, hogy a másik mikor veti ki a horgot! Az is fontos, hogy felismerjük a rejtett szándékainkat, és ki is mondjuk őket. Megtehetjük azt is, hogy a játszma negatív nyereségét előre kimondjuk, például megkérdezzük a másikat, hogy meg akar-e sértődni.

A játszmák felszámolásának útján elengedhetetlen a másikra való odafigyelés, amely megvalósulhat többek között kérdésfeltevés formájában. Ha a másik esetleg nem tudja kimutatni, hogy mire van szüksége, akkor kérdezzük meg tőle, illetve közöljük vele, hogy hajlandóak vagyunk megadni neki azt, amit valójában szeretne. Ezen kívül érdemes a játékosságot is bevetni, mert a humor kibillent, és ráébreszthet arra, hogy mit is művelünk egymással. Törekedjünk arra, hogy a folyamatot még a legelején felismerjük és egyre korábban elcsípjük.

Az is a játszmázás leállítását támogatja, ha nem kelünk versenyre másokkal. Ha ugyanis az ember tisztában van saját és mások értékeivel, akkor nincs szüksége játszmákra, amelyeknek gyakran az a rejtett céljuk, hogy kiderüljön, ki az értékesebb. Ha nyíltan elismerjük a másik értékességét, akkor nincs egópárbaj, és akkor nincs játszma sem. Ha tudatosan dolgozunk saját egoizmusunk felszámolásán, akkor csökkennek az életünkben a játszmák is, miáltal egyre szabadabb emberekké válhatunk.

Váradi Tibor

 

 

 

2017-04-11T19:26:43+02:00
Részletes program
Nyerd meg a belépőjegyed!
 

 
Online jegyvásárlás
Online jegyvásárlás

Értesülj időben a Napfényes Fesztivál előadásairól, programjairól és nyereményjátékairól,
iratkozz fel az e-mailes értesítőnkre!

Értesítést kérek!

Az „Értesítést kérek!” gombra kattintással hozzájárulsz, hogy a megadott elérhetőségeidre a Napfényes Élet Alapítvány tanfolyamait, termékeit és szolgáltatásait népszerűsítő hírleveleket küldjön, illetve hogy a megadott adataidat e célból kezelje. Kijelented, hogy jelen hozzájárulásod visszavonásával és a megadott adataid kezelésével kapcsolatban az Adatkezelési tájékoztatóban írtakat elolvastad és tudomásul vetted.

A Napfényes Fesztivál együttműködő partnerei:

A Napfényes Fesztivál támogatói
Napfényes Fesztivál Menü