A bennünk élő gyermek

Az önismereti munka fontos része, hogy megismerjük az úgynevezett alszemélyiségeinket.

Ezek egy része velünk született, másrészt az életünk során alakul ki.  A velünk született alszemélyiségek, ha jól működnek és harmóniában vannak egymással, egyfajta egészséges védelmet biztosítanak a lélek számára. A négy legfontosabb velünk született alszemélyiség a Belső Gyermek, a Belső Harcos, a Belső Tápláló és a Belső Bölcs.

Saját gyermekkorunk évei ott élnek bennünk. Amilyen hatások érnek minket gyerekkorunkban, olyanná alakítjuk a Belső Gyermekünket. Hogyan juthatunk közelebb a bennünk élő gyermekhez? 

A gyermekéveket korszakokra oszthatjuk. Nézzük meg, mi jellemző az egyes szakaszokra!

0-1 év – csecsemőkor:

A kulcs ebben az életkorban a bizalom, azon belül is az ősbizalom, azaz a Gondviselésbe vetett hit. Az ősbizalom mantrája így hangzana: „Nem kell tennem semmit, mert mindent megkapok a létezéstől.”

A csecsemő teljesen kiszolgáltatottan él a világban, élete az anyjától függ. Alapigénye az öröm és a szeretet. A természetes táplálás adja meg számára a biztonságot mint alapérzést.  Erősíteni lehet benne a „szerethető vagyok és értékes” és a „csodálatra méltó vagyok” érzését. 

Ha ekkor a gyermek alapvető szükségletei nem kerülnek kielégítésre, akkor felnőtt korban kialakulhat kényszeres evés vagy ivás, a saját szükségleteit nem lesz képes az illető kielégíteni, egzisztenciális félelmek léphetnek fel, az illető elhanyagolja a testi igényeit, túlhajtja magát, nem találja a helyét a világban, fél az elhagyatottságtól, görcsösen segítőkésszé vagy társfüggővé válik, a „nem kívántság” érzése erősödik fel benne, illetve fél a testétől és az életétől. 

Ami gyógyítja a csecsemőkori sérüléseket, traumákat: 

Forró fürdő, a test beburkolása pokróccal, tudatos mozgás, masszázs, minden jóleső fizikai érintés, belső és külső csend megteremtése, a fizikai test alapvető igényeinek ellátása (evés, ivás, alvás, pihenés), egység-meditációk, ringatózás, himbálózás, „vakon” vezetettség játék.

1-3 év – kisdedkor:

A kisded autonómiára törekszik, kibontakozik az egyéni akarata, kezdi felfedezni a világot. Az érzékszervi érzékelés meghatározó ebben a korban. A kisded képes tevékenykedni, és elkülönül, hogy önmaga legyen. Fejlődik a látás, az ízlelés és a tapintás ingere, kialakul a beszéd. Ebben a korban alakul ki az  éntudat (3 éves kor körül), ekkor kezdi a gyermek a „enyém”, „én” szavak használatát. Erre a korra tehető az első dackorszak, kialakul a birtoklás képessége, és nagy alkotó- és kalandvágy jellemzi a gyermeket.

A gyermeknek ebben az életszakaszban arra van szüksége, hogy éreztessék vele, hogy nyugodtan kifejezheti az érzéseit, nem fogja emiatt a környezete gondoskodását elveszíteni. Ha ez nincs meg, a gyermek kétségbeeshet és szégyenérzet alakulhat ki benne. 

Milyen a sérült kisded felnőttként?

Döntésképtelen, fél az új tapasztalatoktól, határozatlan, önátadási problémákkal küzd, hiányzik belőle a spontaneitás, hatalmi konfliktusokba kerül, vagy épp konfliktuskerülő lesz, nem tud nemet mondani, dührohamokat kap vagy fél a saját dühétől, nem bízik a teljesítményében, dogmatikus, sikereit nem éli meg sikerként, befolyásolható, akaratos, makacs, „munkaholistává” válik, nem tud örülni, nem képes lazítani, szégyenérzet gyötri, túlzottan kritikus, tisztaságmániás, anyagias, érzelmi visszaélések áldozatává válik (különösen, ha szexuálisan zaklatták, sok megalázást élt meg, és sok szemrehányást kapott). 

Mi gyógyítja az ebben a korban szerzett lelki sérüléseket?

Az együtt töltött idő ilyen korú gyerekekkel, a puszta kézzel evés, ha bármit megnézhet és tapogathat, odafigyelés az apró részletekre, tudatos érzékelés, agyagozás, várépítés, gyurmázás, zajkeltés, illatélmények, szagélmények, mezítláb járás, ropogós ételek fogyasztása, különféle beszédgyakorlatok, valódi igények felismerése, nemet mondás gyakorlása, transzcendencia-igény kielégítése (pl. meditáció által). Segít a testi határok meghúzása: tudatosítsuk, hogy jogunk van eldönteni, mennyire engedünk közel magunkhoz valakit.

4-7 év – óvodáskor:

A gyermek ebben a korban a saját szemszögéből nézi a világot, élvezi, hogy bizonyos dolgokat befolyásolni tud, és szeretné megtudni, mekkora az ereje. Kialakul benne az együttérzés csírája, sok mindent kipróbál, céltudatos és felfedező egyben. Fontos, hogy legyen lehetősége kezdeményezni, és amit eltervezett, azt véghezvigye. (Ez utóbbit a szülőtől tudja megtanulni.) Akadályozza a tiszta szereteterők felvételét az, ha a szülőknek elvárásai vannak a gyermek felé. Ha a gyerek nem lehet önmaga és a szülő öntudatlanul bűntudatot ébreszt benne, akkor az erkölcsi érzéke nem alakul ki megfelelően.

Az ebben a korban szerzett lelki sérülések következményei: 

Súlyos identitászavarok, bűntudat (gyakran szexuális téren), érzelmi „vakság” (érzelmeit nem tudja megnevezni), kommunikációs problémák, saját érzelmek elfojtása, érzelmi szegénység, másokért való túlzott felelősségvállalás, dühkitörések, túlzott sikerorientáltság. 

Óvodáskor gyógyítása:

Kérdezés megtanulása, érzelmek tudatosítása, a „jogom van érezni, szomorúnak vagy vidámnak lenni” élmény elsajátítása, mások érzelmeinek tiszteletben tartása, érzelmi határok kijelölése. Fontos időt szánni az új elképzelések megvalósítására, meséket olvasni, új dolgokat kezdeményezni, illetve segít az ok nélküli öndicséret is.

7-14 év – iskoláskor:

Iskoláskorban a gyermek kilép az erős családi szokáskörből. Külső elvárásokkal találkozik, szocializálódik. Tudásra tesz szert, járatos lesz új dolgokban. Felmerül benne a „Mi leszek, ha nagy leszek?” kérdése. Szorgalmasnak élheti meg magát, ennek egy veszélye lehet a teljesítményorientáltság kialakulása. A gyermek beleéli magát mások helyzetébe, és hisz a felnőttek jóindulatúságában. Nagy a belső ritmus és a harmónia igénye, és a zenélés segíti ezt. Erősíteni kell a gyermekben a saját alkalmasságába vetett hitet is. Ebben a korban a kulcs a kreativitás, az alkotás, a művészeti képzés.

Felnőttkori zavarok, ha ebben a korban sérült valaki:

Krónikus összehasonlítási mánia, beilleszkedési problémák, túlzott versengés, munkaközösségben állandó konfliktusok, túlzott sarkosítás, szabálybetartási mánia, probléma a határidőkkel, hibázástól való félelem, düh és kritika másokkal szemben, írási, olvasási és számolási problémák, kisebbrendűségi érzés, amelyet az illető pénzzel, tárgyakkal vagy hazugságokkal kompenzál.

Az iskoláskorban szerzett lelki sebek gyógyítása:

Annak tudatosítása, hogy sok dolgot egyedül is képesek vagyunk elvégezni (önbizalomerősítés), annak összeírása, hogy mi az, amiben jártasak vagyunk és mi az, amit értéknek tartunk az életben, intellektuális határok megjelölése, „Jogom van azt gondolni amit akarok!”, együttműködés keresése a mindennapokban, művészeti tevékenység (főleg zene), őszinteség magunkhoz és másokhoz, az összehasonlítgatásról való lemondás gyakorlása, írási, olvasási és számolási blokkok felodása.

14-21 év – serdülőkor:

Ebben a korban fontos bizonyos tekintélyszemélyek megléte. Beindul a nemi érés, a saját önálló én megtalálása, kialakul az identitás. Megjelenik a munkára való képesség és a munka szeretete.

Kérdései: „Ki vagyok én?”, „Milyen életpályát válasszak?”, „Hogy fogom eltartani magam?”, „Hogyan illeszkedem be a világba?” Erre a korra esik az első nagy szerelemmel való találkozás is. A kettősségérzés és az ambivalens viselkedés természetes, hiszen a gyermekkor és a felnőttkor határán van ebben az időszakban az ember, őrlődik eközött a két világ között. Eltávolodik a szülőktől, meglazul a szoros családi kötelék, ami magányérzettel járhat. Ennek következtében különféle serkentőszerekhez nyúlhat (cigaretta, kávé, drog, alkohol).  Az élet nagy kérdésein gondolkodik, idealista gondolatok jelennek meg, kialakul az egyéni ítélőképesség. Testi alakulásai zavarhatják („kajla” test), megjelenik a  szexuális vágy a másik nem iránt. Szükséges a kudarcok megtapasztalása, amelyek után újra kell próbálkozni, és meg kell tanulni küzdeni a dolgokért. 

Ha ebben a korban sérül a Belső Gyermek, felnőttként:

Versengés alakul ki a másik nem kegyeiért, exhibicionizmus, hatalmas közlési vágy, kielégíthetetlen kommunikációs igény léphet fel. Az ember túl sok mindent kipróbál, de nem kitartó, nem találja meg önmagát, túlzott szabadságvágy jellemzi, problémái vannak a tekintélytisztelettel, nem talál állást, nem látja tisztán a helyét a világban, céltalan, lázad, elköteleződési problémákkal küzd, nincsenek barátai, szexuális problémái vannak, nagy dolgokat akar megtenni és ezt hangoztatja is, túlzottan álmodozó, valamint úgy érzi, hogy őt senki nem érti meg.

 A szülők, a környezet verbális és nonverbális közlések révén kialakított parancsok közül néhány:

1.  Ne létezz! Ne légy!

Nem várt gyermeknél, sikertelen abortusznál íródik be.  A gyermek úgy érzi, hogy ő felesleges, haszontalan. Soha nem mosolyognak rá, s azt hallgatja: „Ha nem lennél több pénzem, jobb munkám lenne!”

2.  Ne légy gyerek! 

Ezzel a paranccsal idő előtti felnövésre kényszerítik a gyermeket, nem engedik meg neki, hogy gyerek legyen, így szülői szerepbe kényszerül (akár úgy is ha az egyik szülő meghalt). „Ilyen nagy fiú már nem csinál ilyet!” A szülők közötti konfliktusok miatt a gyermek hamar fel akar nőni, hogy ő megoldhassa a szülei problémáit.

3.  Ne csináld! Ne tégy semmit!

A szülő féltékeny arra, amit a gyermeke elért vagy elérhet, és tudat alatt azt sugallja, hogy a gyermek legyen ügyetlen és tökéletlen. A szülő ebben az esetben sok mindent  megtesz a gyerek helyett. „Ne csináld, mert veszélyes!” Az ilyen gyermek felnőttkorban bizonytalan és passzív lesz, valamint túlzott aggódás jellemzi.

4.  Ne érezz!

„Azonnal hagyd abba ezt a sírást!”, „Ne félj!”, ” A nagyfiúk nem sírnak!” A gyermek ilyen esetben használhat fedő érzelmeket: például félni kezd, amikor szomorú lehetne.

5.  Ne tartozz sehová!

A szülők félnek a gyerek elvesztésétől. „Nehogy rossz társaságba kerülj!” Az ilyen gyermekek magányosak, nem tudnak beilleszkedni.

6.  Ne légy közel!

A gyermek ritkán kap simogatást, s a szülők azt mondják neki, hogy senkiben sem bízhat. Az ilyen felnőttek kerülik az intim légkört, nem emberekhez kötődnek, hanem a munkájához vagy a tárgyaikhoz.

Ha ezek valamelyikét felfedezzük önmagunkban, akkor fordítsuk figyelmünket a Belső Gyermekünk felé, és fordítsunk energiát a gyógyítására!

„Nem azért szeretnek minket, mert jók vagyunk, hanem azért vagyunk jók, mert szeretnek minket!”

 

Váradi Tibor előadásai alapján összeállította Szikora Brigitta

 

 

2017-04-11T19:39:41+02:00
Részletes program
Nyerd meg a belépőjegyed!
 

 
Online jegyvásárlás
Online jegyvásárlás

Értesülj időben a Napfényes Fesztivál előadásairól, programjairól és nyereményjátékairól,
iratkozz fel az e-mailes értesítőnkre!

Értesítést kérek!

Az „Értesítést kérek!” gombra kattintással hozzájárulsz, hogy a megadott elérhetőségeidre a Napfényes Élet Alapítvány tanfolyamait, termékeit és szolgáltatásait népszerűsítő hírleveleket küldjön, illetve hogy a megadott adataidat e célból kezelje. Kijelented, hogy jelen hozzájárulásod visszavonásával és a megadott adataid kezelésével kapcsolatban az Adatkezelési tájékoztatóban írtakat elolvastad és tudomásul vetted.

A Napfényes Fesztivál együttműködő partnerei:

A Napfényes Fesztivál támogatói
Napfényes Fesztivál Menü