Álom – álomfejtés


Többféle álomtípus létezik. A kielemzés szempontjából érdemes elgondolkodni, hogy az adott álom milyen álomtípus közé tartozhat.

 

1. Az első álomtípus az az úgynevezett ingerálom. Ezek az álmok valamilyen fizikai szükséglet vagy külső fizikai inger hatására keletkeznek. Ez lehet szomjúság, éhség vagy a csöpögő csap.

2. A második típusú álom, az úgynevezett vágyálmok. Ha van valamilyen nappali hiány, kielégületlen akarat, az jelenhet meg aztán este álom formájában.

3. A harmadik a betegség álmok, amit most kezdenek alaposabban kutatni. Ugyanis bizonyos betegség folyamatok, amikor beindulnak a testben, még tünetet nem okoznak, és tudatosan még nem érzékeljük, a tudatalatti erről a betegség kezdeményről már tud és ez  álom formájában  mindig megjelenik. Egy vizsgálat azt találta, hogy infarktus előtti egy-két évben, amikor még semmi különösebb panasz nem lépett föl, a betegeknek olyan álmaik vannak, hogy például rázuhan valami óriási kő a mellkasukra és nem tudnak miatta lélegezni, vagy valami szorítja a szívüket.

4. A negyedik álomtípus az úgynevezett krízis álmok. Ezek akkor jelennek meg, ha valamilyen nagy felelősség vagy nehéz helyzet előtt áll az ember, ez lehet vizsga, fellépés, vagy verseny.

5. A visszatérő álmok az álomkutatók szerint valamilyen jelentős változást előznek meg, vagy valamire figyelmeztetni akarják az embert és ez a figyelmeztetés általába valami erkölcsi kisiklással, valami immorális viselkedéssel függ össze. Valakinek akár egy életen keresztül lehet egy bizonyos álma, ami újból és újból visszatér.

6. Az úgynevezett figyelmeztető álmok valamilyen olyan veszélyre hívják föl a figyelmet, ami az ember érzelmi vagy gondolati világát érinti. Gyakran csak egyszer jelenik meg, de általában nagyon nagy hatású és sokáig emlékszik rájuk az ember.

7. Az úgynevezett profetikus álmok a jövővel függnek össze. Sok esetben akár egy az egybe megvalósul, ami az álomban történt. De lehet, hogy meg kell fejteni a jelentését. Előfordul, hogy amikor belekerül az álombeli szituációba, csak akkor jut az eszébe, hogy ő ezt már egyszer megálmodta.

 
„Az álom az Isten elfeledett nyelve.”

Gyökössi Endre

 

 

Az álom keletkezése

I. Különböző hatásokra először az úgynevezett látens álomtartalom alakul ki. Ennek a látens álomtartalomnak öt forrása van.

 1. Egyrészt az alvó környezetének ingerei (pl. külső hangok, szagok).
 2. Másrészt belejátszanak a gyerekkori emlékek,
 3. az előző nap benyomásai, ingerei.
 4. Belejátszik az az általános életszituáció, amiben az ember éppen van.
 5. És amivel ezt a listát Jung kiegészítette, az a kollektív tudattalan. Vagyis az álomban megjelenhetnek archetipikus képek, melyek a kollektív tudattalanból merülnek fel.

Az archetipikus képek minden emberben egyformán jelen vannak, és azonos jelentéstartalommal bírnak. Ilyen például az öregember, aki útmutatást ad.

II. A napi eseményeket vagy a gyerekkor eseményeit ritkán álmodja meg az ember egy az egyben, úgy, ahogy megtörtént. Ez azért van így, ugyanis ez a látens álomtartalom átmegy egy úgynevezett primer cenzúrán. Ebbe az elsődleges szűrésbe, átalakításba tartozik négy dolog:

1. Egyrészt a dramatizálás, aminek az a következménye, hogy felfokozott érzelmi töltettel jelenik meg az álomban az, ami napközben sokkal enyhébb formában történt meg.

2. A szimbolizálás.

3. Az úgynevezett eltolás

4. és a sűrítés.

Az eltolás, sűrítés, szimbolizálás és dramatizálás ezekre nem térnék ki részletesebben, akit esetleg érdekel ez a négy folyamat, (hiszen ha valaki pontosan megérti ezt a négy folyamatot, akkor az álomból vissza tudja következtetni, dekódolni tudja a látens álomtartalmat), az utánanézhet Freudnál. Ő volt az első, aki felfigyelt erre a négy dologra, ami átalakítja az eredeti látens álomtartalmat. Ezt a négy dolgot álommunkának hívják.


III.
Az álommunka után történik egy szekunder cenzúra, egy második szűrés, aminek az a célja, hogy ebből az átalakított álomból minél kevesebb menjen át a tudatos szférába. Ezt úgy is hívhatnánk, hogy elfojtás vagy felejtés. Az álomnak üzenetértéke van, sok esetben olyan, amivel az ember nem szeretne szembenézni, mivel kellemetlen lenne számára. A felejtés a tudatelőttes munkájának köszönhető. Freud azt mondta: „az álom királyi út a tudatalattihoz.”

A nyugaton a pszichológia egyre jobban odafigyel az álomra, akár a freudi, akár a jungi vonalon nagyon fontosnak tartják az álmokat. A freudi álomfejtés az álmokat elsősorban kielégületlen vágyakra vezeti vissza, addig a jungi hozzáállás szerint az álom inkább kompenzál.

A jungi álomelméletben az álom éjszakai létünk rejtélyes üzenete. Az álom nincs alávetve térnek időnek. Emiatt racionális pszichológiával nem magyarázhatóak az álmok. Az álomban a tudat egyoldalúságát kompenzálja a tudattalan.

Rudolf Steiner szellemi kutatásai szerint az álmokra való emlékezést elő lehet segíteni azzal, ha az ember retket fogyaszt vacsorára. Van egy gyakorlat, mely szintén ezt támogatja. Közvetlen lefekvéskor képzeletben a homlok közepén fényt lélegzünk be, és kilégzésre levezetjük a szívközpontunkba. Ezt addig végezzük, míg úgy látjuk, hogy megtelt fénnyel a szívünk.

Álomfejtés

Az álomfejtéshez az első lépés az álmok leírása. Nem jó jel, ha az ember egyáltalán nem emlékszik az álmaira. Általában az tud jól visszaemlékezni az álmaira, aki nem túl gyorsan ébred fel. A tudatfolytonosság erősítésével javul az álmok visszaidézése.


Mivel a gyerekkori álmok színesek, ha valaki fekete-fehérben álmodik, az elvesztette a kapcsolatot a gyermeki részével.

Az álom nyelvezete képi, míg nappali, éber tudattal verbális nyelvezetet használunk. Gyerek korban a kétféle nyelvezet még összekeveredik. Az álom értelmezések révén újra lehet tanulni az elfeledett nyelvet.

A családtagok álmai gyakran kiegészítik egymást, ezért érdemes megosztani őket.

Az éjszakánkat megszakító álmok mindig jelentős tartalommal bírnak, utal erre a szokatlan ébredési időpont is.

 

Nincs objektív álomszótár, mivel az álmok egyedileg értelmezhetőek és sokértelműek. Mindenki egyéni álomnyelvvel rendelkezik. A rendszeres álomrögzítés és fejtés segít kialakítani egyedi álomszótárunkat. Mégis néhány általános összefüggés segíthet az álomfejtésben. Az álmoknak logikája, belső rendje van. Az álomrögzítéskor nagyon fontos a pontos megfigyelés. Jegyezzünk le minden apró részletet is, attól függetlenül értjük-e vagy sem.

 1. Különböző a jobb és a balkezes emberek álomfejtése. A jobbkezes emberek álmai fordított időrendi sorrendben értelmezendőek. A balkezesek álmában a hír önmagával azonos, a jobbkezeseknél ellentétes.
 2. Az álomban a testetlen hang az öntudatunk hangja.
 3. Az álomképtér felső harmadában történő események többek között a jövőnkre utalnak, míg a lenti térben megjelenők a múltra. 
 4. Az édesanyánk az álombeli lelki tanácsadónk, amit mond, vagy tesz azt jelképesen kell értelmezni. Tisztánlátást ad az érzelmeink területén, főként a másokhoz fűződő érzéseinket mutatja meg. Az édesapánk tetteit, szavait az álmunkban egyértelmű kinyilatkoztatásként vegyük, olyan információkat közöl, melyekre életbevágóan szükségünk van.
 5. A számok kulcsfontosságú üzenethordozók. Gyakran tükörképileg értelmezhetők, pl.  12 az álomban 21-et jelent. Érdemes az álombeli számokat a numerológia szabályai szerint egyjegyű számra redukálni, és így értelmezni (kivéve a mesterszámokat: 11, 22, 33, stb.).
 6. Az egész álom tekintetében a felébredéskori érzés a legmérvadóbb. Ez adja kulcsot az álom valódi tartalmához.

 „Az álmok valójában a tudattalan lélek pártatlan, a tudatos akarattól független spontán termékei. A tiszta természetet képviselik, és ezért a hamisítatlan természetes igazságot fejezi ki, úgyhogy minden másnál alkalmasabbak arra, hogy visszaadják nekünk az igazi emberi létnek megfelelő tartást, ha a tudatunk túlságosan messze eltávolodik alapjától és belesüpped a lehetetlenség kátyújába.” (C.G. Jung)

Felhasznált és ajánlott irodalom: Kustár Zsuzsa – Feléledő álomfejtés c. könyve

 

Váradi Tibor

2017-04-11T19:29:54+02:00
Részletes program
Nyerd meg a belépőjegyed!
 

 
Online jegyvásárlás
Online jegyvásárlás

Értesülj időben a Napfényes Fesztivál előadásairól, programjairól és nyereményjátékairól,
iratkozz fel az e-mailes értesítőnkre!

Értesítést kérek!

Az „Értesítést kérek!” gombra kattintással hozzájárulsz, hogy a megadott elérhetőségeidre a Napfényes Élet Alapítvány tanfolyamait, termékeit és szolgáltatásait népszerűsítő hírleveleket küldjön, illetve hogy a megadott adataidat e célból kezelje. Kijelented, hogy jelen hozzájárulásod visszavonásával és a megadott adataid kezelésével kapcsolatban az Adatkezelési tájékoztatóban írtakat elolvastad és tudomásul vetted.

A Napfényes Fesztivál együttműködő partnerei:

A Napfényes Fesztivál támogatói
Napfényes Fesztivál Menü